Natuur

De natuur van Texel is adembenemend mooi! Texel is dan ook een fantastische locatie voor natuurliefhebbers en rustzoekers. De natuur van Texel kun je het beste ervaren al wandelend en/of op de fiets. Meer dan de helft van de oppervlakte van het eiland is beschermd natuurgebied. Het landschap is zeer gevarieerd en er leven meer dan 400 verschillende diersoorten. De zoogdieren die je onder andere tegen kunt komen zijn: zeehonden, konijnen, hazen, hermelijnen en als je heel veel geluk hebt de witsnuitdolfijn.

Lammetjes

Op Texel wonen evenveel schapen als mensen: bijna 14.000. Ieder voorjaar worden duizenden lammetjes geboren. Het is heel bijzonder om bij de geboorte van een lammetje aanwezig te zijn. Binnen een paar minuten na de geboorte staat het beestje al op zijn eigen poten. Na een paar dagen gaan het lammetje en de moeder naar buiten. Want deze dieren vinden het buiten natuurlijk veel fijner dan binnen en zeker op het mooie Texel. Ben in je in het voorjaar op Texel, dan zul je deze vrolijke lammetjes overal tegenkomen. Wil je graag lammetjes gaan knuffelen en zien hoe schapen geschoren worden? Bezoek dan Schapenboerderij Texel aan de Pontweg 77, Den Burg! De kinderen zullen het fantastisch vinden!

Nationaal Park 'Duinen van Texel'

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel, van het zuidpuntje bij De Hors tot de noordpunt bij de vuurtoren, kortom het gehele duingebied van het eiland inclusief het langgerekte bos. Nergens in Nederland vind je op zo’n beperkte oppervlakte zoveel verschillende landschappen. Het gebied aan de westkant van het eiland heeft duinen, natte duinvalleien, een gevarieerd dennen- en loofbos, kwelders en heidevelden. Er is een rijke flora en fauna met veel zeldzame plantensoorten en beschermde vogelsoorten, die u hier van heel dichtbij kunt zien.

Staatsbosbeheer, beheerder van het Texelse Nationaal Park, heeft een uitgebreid netwerk aan wandelpaden in het gebied ontwikkeld. Ook voor fietsers en ruiters zijn er volop mogelijkheden. Nationaal Park Duinen van Texel is gericht op bescherming en ontwikkeling van de natuur en het landschap, natuurgerichte educatie, voorlichting en onderzoek. Niet alle delen van Nationaal Park Duinen van Texel zijn toegankelijk of geschikt voor ieder gebruik. Dat is afhankelijk van de natuurwaarden en de kwetsbaarheid van het betreffende gebied.

Het Texelse bos biedt echter volop recreatiemogelijkheden. Hier zijn volop wandel-, fiets- en ruiterpaden, speelweides, een ATB-route en een barbecueplaats. Op de website van Nationaal Park Duinen van Texel, http://www.npduinenvantexel.nl, vindt u uitgebreide informatie over de natuurgebieden in het park en de mogelijkheden om zelf op ontdekking te gaan of deel te nemen aan natuurexcursies met de boswachter om te kijken naar lepelaars, meeuwen op hun nest, zeldzame planten of roofvogels op jacht.

Vanaf 2002 kreeg dit fraaie natuurgebied de status Nationaal Park. Het bezoekerscentrum van dit park tref je in Ecomare, het natuurmuseum met veel aandacht voor zeehonden en bruinvissen. Door het park lopen verschillende wandel- en fietsroutes. Een hele leuke route voor kinderen is het Sommeltjespad, op slechts twee minuten loopafstand van onze huisjes De Boem en De Krukel. Sommeltjes zijn een soort aardmannetjes uit de Texelse volksverhalen die zouden dansen in het maanlicht op de Sommeltjesberg, een oude grafheuvel bij het dorp De Waal, die inmiddels is afgegraven.

De Slufter

Het mooie natuurgebied De Slufter is onderdeel van het Nationaal Park ‘Duinen van Texel’. De slufter bestaat uit een strandvlakte (duinvallei) die in open verbinding staat met de Noordzee en twee lange duinenruggen. Het gebied is maar liefst 700 ha groot waarvan een groot gedeelte regelmatig onderwater staat. In de Slufter komen veel vogelsoorten voor omdat het een ideale plek is om te broeden. De entree bevindt zich in de zuidoostelijke hoek. Je treft bij de entree ook een uitzichtpunt. Vanaf dit punt heb je een prachtig uitzicht over De Slufter. Het zuidelijke deel is opengesteld voor bezoekers. Als je naar Texel op vakantie gaat dan ontkom je er echt niet aan om De Slufter te bezoeken. Het zal één van je hoogtepunten worden.

De Muy

De Muy is een prachtig beschermd duingebied op Texel. Het gebied vind je tussen De Koog en De Slufter. Het duinmeer van De Muy is een broedplaats van onder andere lepelaars, aalscholvers en loofzangers. Het is een echte aanrader om hier te gaan wandelen. Volg dan het wandelpad met de kleur blauw. De wandelpaden bereik je het beste met de fiets. Ga dan naar het fietspad langs de Zanddijk. Wil je nog veel meer weten over De Slufter en De Muy? Maak dan een excursie met een boswachter van Staatsbosbeheer! De excursies zijn te boeken in het bezoekerscentrum van ‘Nationaal Park Duinen van Texel’.

Vogeleiland

Texel is een echt vogeleiland. De volgende vogels zijn onder andere te spotten: lepelaar, toendrarietgans, smient, eidereend, zwarte zee-eend, scholekster, kluut, bergeend, goudplevier, kievit, kanoet, rotgans, kokmeeuw, spreeuw en bonte strandloper. Vergeet dus zeker niet om je verrekijker mee te nemen.

Het midden van Texel

Bijna een derde van Texel bestaat uit natuurgebieden. In het midden van het eiland vindt u er een paar die veel vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het eiland. De Hoge Berg bevindt zich in het oudste deel van Texel, tussen Oudeschild en Den Burg. Het is een zogeheten keileemopstuwing uit de IJstijd die 15,3 meter boven zeeniveau ligt. In de IJstijd namen de gletsjers uit het noorden een stevig mengsel van zwerfkeien, grind en leem mee, dat opgestuwd werd door het ijs. Ook de oude dorpen Den Hoorn, Den Burg, De Waal en Oosterend liggen op zulke hogere gronden. Dit hele gebied wordt het Oude Land van Texel genoemd. U ziet er nog steeds de typisch Texelse tuinwallen en schapenboeten. Dit zijn asymmetrische landbouwschuren, die vrijwel allemaal met de achterkant naar het zuidwesten wijzen, de heersende windrichting, en beschutting bieden aan de vele schapen in de weiden. Tuinwallen werden vroeger door de Texelse boeren gemaakt als perceelafscheiding, omdat het geen zin had om sloten te graven in dit glooiende gebied en hout schaars was op het eiland. Het Hoge Berggebied is tot landschapsreservaat uitgeroepen om dit fraaie cultuurhistorische, dat nergens anders voorkomt, te bewaren.

Boven op de Hoge Berg ligt een eikenbosje, het Doolhof. Het is in de 18e eeuw aangelegd. Tegenwoordig is het een geliefde picknickplaats en kinderspeelplek. Op een steile helling van de Hoge Berg ligt insectenreservaat De Zandkuil, waar bijzondere graafbijen en -wespen leven. De Zandkuil is vanaf de weg goed te zien. Er staat een informatiebord over het insectenreservaat.

Tussen De Waal en Den Burg ligt de polder Waalenburg, die dateert uit de 17e eeuw. Oorspronkelijk was dit een kweldergebied; de oude kreken zijn nog steeds te zien. Omdat de polder laag ligt, is het grasland erg vochtig en op sommige plekken is het water brak. Daardoor groeien er bijzondere bloemen, waaronder heel veel orchideeën, en kwelderplanten die goed tegen zout water kunnen. Grote aantallen weidevogels gebruiken Waalenburg als broedgebied. ’s Winters kun je in dit moerasgebied al vroeg schaatsen.

Waddenkant

De Waddenkant van Texel ademt een heel andere sfeer dan de duinrijke westkant waarvan de stranden grenzen aan de Noordzee. Langs de Waddendijk liggen diverse bijzondere natuurgebiedjes die een belangrijke broedplek vormen voor talloze vogels. Vogelliefhebbers belanden hier in het paradijs! Vanaf de Waddendijk heeft u uitstekend zicht op de broedende steltlopers en grote sterns. Die maken gretig gebruik van de schelpeneilandjes die in het gebied zijn aangelegd. De bloemrijke graslanden zijn vooral in het voorjaar drukbevolkt door weidevogels, maar ook wadvogels komen hier vluchten voor hoogwater. Natuurmonumenten heeft een mooie fietsroute uitgezet van zo’n 35 kilometer die langs alle natuurgebieden voert. Een echte aanrader! Tip: bij veel gebieden zijn vogelkijkhutten. Een overzicht vindt u op www.vogelkijkhut.nl.